Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 program

Az Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 program szükségességének háttere

Magyarország egyik legmarkánsabb gazdasági és társadalmi problémája a foglalkoztatás kritikusan alacsony szintje. A kedvezőtlen foglalkoztatási statisztika egyik fő okozója az alacsony iskolai végzettségű személyek rendkívül szerény foglalkoztatási mutatója. Míg a 15-64 éves népesség foglalkoztatási rátája 55,4% volt 2010-ben, addig a legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők esetében ez az arány mindössze 25,7%.

Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1
Az elmúlt évtizedek gazdasági szerkezetváltása következtében megfelelő munkalehetőségek híján ezen emberek többsége kívül rekedt a munkaerőpiacon, reintegrációjuk, aktivizálásuk pedig a sokszor többéves inaktív periódus után komoly kihívást jelent. A munkaerőpiac keresleti oldala nem képes felszívni az alacsonyan képzett, illetve szakképzettség nélküli embereket, így többségük inaktív marad, vagy a „másodlagos munkaerőpiacon” talál állást. Az alacsony iskolai végzettségűek munkaerő-piaci integrációjának nehézségei mellett az elmúlt években fokozatosan erősödő jelenség egyes hiányszakmák kialakulása (például a közlekedési és logisztikai ágazatban, az építőiparban). 

Kialakult az az ellentmondásos helyzet, hogy nagy tömegben állnak rendelkezésre szakképzetlen munkavállalók, miközben jelentős mennyiségű munkaerő-piaci igény jelenik meg. Ma már nem kivételes, hogy Magyarországon nem található kompetenciákat a hazai vállalatok külföldi munkavállalókkal fednek le, miközben a képzési kapacitások újraépítésével középfokú végzettséggel vagy azt el nem érő képzésekkel viszonylag rövid idő alatt ismételten megteremthetők lennének egyes hazai szakmák, szakmacsoportok.

Bár az elmúlt időszakban a gazdasági visszaesés elsősorban a szakképzettséget igénylő munkahelyek számának csökkenésében realizálódott és a regisztrált álláskeresők között csökkent a legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők számaránya, azonban összlétszámuk a megugró munkanélküliségnek köszönhetően tovább nőtt. Ráadásul a válság következtében leépítettek többsége rendelkezik valamilyen szakképzettséggel, így az új álláshelyekért folyó versenyben az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók az eddigieknél is rosszabb eséllyel indulnak. Azok, akik a válság közvetlen következményeként váltak munkanélkülivé, fiatalabbak, iskolázottabbak voltak a munkanélküliek átlagánál, ami megkönnyítette, megkönnyíti újbóli elhelyezkedésüket.

Így összességében ismét a képzetlenek szorultak/szorulnak ki létszámukhoz képest a legnagyobb arányban a munkaerőpiacról2, miközben a foglalkoztatottak helyzete is elnehezül, ugyanakkor egyes iparágakban a hazai humánkapacitás hiánya jellemző.

 Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1

Újra Tanulok Blog