Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 programban támogatható tevékenységek köre


Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 programban támogatható tevékenységek köre

Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1
programban
támogatható tevékenységek köre
Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 projekt előkészítése:

a) Megvalósíthatósági terv, tanulmányok készítése és kivitelezés b) Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás tervezése és lebonyolítása c) Pénzügyi tervek,
d) Elemzések és költségvetési tervek készítése
e) Projektirányítási kézikönyv készítése
f) Módszertani kézikönyv, eljárási rendek készítése:
g) Az egységes módszertannak ki kell terjednie különösen a célcsoport bevonására, a képző intézmények kiválasztására, az egyénnek ajánlott képzésekre vonatkozóan, figyelemmel a régióban/megyében zajló fejlesztések
által indukált munkaerő-piaci igényekre. A módszertannak tartalmaznia kell a képzések ellenőrzésére, az esetleges lemorzsolódásból fakadó visszakövetelések kezelésére, valamint a nyilvánosság biztosítására vonatkozó eljárásrendeket.
h) Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek

Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek Szakmai megvalósító tevékenységek konzorcium esetén: 

A konzorciumvezető vonatkozásában:

a) a konzorciumi tagok munkatársainak felkészítése,
b) a projekt szakmai és pénzügyi végrehajtását naprakészen követni képes információs rendszer fejlesztése és működtetése,
c) a képzések finanszírozásával összefüggő feladatok koordinálása,
d) a célcsoporttagok bevonásának, a konzorciumi tagokra allokált források felhasználásának nyomon követése a konzorciumi tagok jelentései alapján, intézkedés kezdeményezése a források átcsoportosítása és a végrehajtást nehezítő, akadályozó tényezők elhárítása érdekében,
e) a projekt pénzügyi lebonyolításának koordinálása,
f) a projekt dokumentálása, pénzügyi és szakmai értékelés elkészítése. A
konzorciumi szerződésnek megfelelően,
g) a mentori tevékenységgel kapcsolatos tevékenység koordinálása, esetlegesen a mentori tevékenység beszerzésének lebonyolítása
h) a projekt ellenőrzésével és minőségbiztosításával kapcsolatos feladatok ellátása, i) szükség esetén a kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása

Az Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 projektet megvalósító kedvezményezett konzorciumi tagok vonatkozásában:

a) a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek (célcsoport felkutatása, toborzása, programba vonása, tájékoztatás, információnyújtás a célcsoport részére, megyei és helyi gazdasági szereplőkkel való kapcsolatfelvétel, egyeztetés, együttműködés, támogatási szerződés megkötése a célcsoporttagokkal)
b) folyamatos egyeztetés a foglalkoztatókkal a képzési igényekről: az igényelt képzési programokról, a bevonandó létszámról, helyszínekről és a képzések
ütemezéséről, különös tekintettel a hátrányos helyzetű kistérségekben induló
mezőgazdasági mintaprojektekre.
c) célcsoporttagok számára képzésben való részvétel támogatása
d) mentorok bevonása, esetlegesen alkalmazása, felkészítése, mentori tevékenységek támogatása,
e) képzési lista elkészítése, folyamatos frissítése, a képzőkkel történő
együttműködési megállapodások megkötése
f) a képzési igényeket és a rendelkezésre álló forrásokat figyelembe véve az egyének bevonásának és a képzések indításának ütemezése
g) a képzések megvalósulásának – helyszíni és dokumentum alapú – ellenőrzése, h) a képző intézmények által kiállított számlák teljesítése
i) a megvalósítás folyamatába épített szakmai értékelés, részjelentések/beszámolók elkészítése és megküldése a konzorciumvezető felé
j) a célcsoporttagok számára a képzés eredményes befejezését követően egyszeri pénzbeli kifizetés nyújtása
k) a konzorciumi tagok menedzsment tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátása
l) szükség esetén a kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása

Szakmai megvalósító tevékenységek Együttműködő partnerekként történő végrehajtás esetén

A Kedvezményezett projektvezető vonatkozásában:

a) a szakmai megvalósítók felkészítése,
b) a projekt szakmai és pénzügyi végrehajtását naprakészen követni képes információs rendszer fejlesztése és működtetése,
c) a képzések finanszírozásával összefüggő feladatok koordinálása,
d) a célcsoporttagok bevonásának, az együttműködő tag munkaügyi központokra allokált források felhasználásának nyomon követése a tagok jelentései alapján, intézkedés kezdeményezése a források átcsoportosítása és a végrehajtást nehezítő, akadályozó tényezők elhárítása érdekében,
e) célcsoporttagok számára képzésben való részvétel támogatása
f) mentorok bevonása, felkészítése, mentori tevékenységek támogatása,
g) esetlegesen a képzőkkel történő együttműködési megállapodások megkötése h) a projekt pénzügyi lebonyolítása,
i) a képző intézmények által kiállított számlák teljesítése
j) a projekt dokumentálása, pénzügyi és szakmai értékelés elkészítése az együttműködési megállapodásnak megfelelően,
k) a mentori tevékenységgel kapcsolatos tevékenység koordinálása, a mentori tevékenység beszerzésének lebonyolítása
l) a célcsoporttagok számára a képzés eredményes befejezését követően egyszeri pénzbeli kifizetés nyújtása
m) a projekt ellenőrzésével és minőségbiztosításával kapcsolatos feladatok ellátása, n) szükség esetén a kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása

A projektet megvalósító együttműködő tagok vonatkozásában:

a) a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek (célcsoport felkutatása, toborzása, programba vonása, tájékoztatás, információnyújtás a célcsoport részére, megyei és helyi gazdasági szereplőkkel való kapcsolatfelvétel, egyeztetés, együttműködés)
b) folyamatos egyeztetés a foglalkoztatókkal a képzési igényekről: az igényelt képzési programokról, a bevonandó létszámról, helyszínekről és a képzések
ütemezéséről, különös tekintettel a hátrányos helyzetű kistérségekben induló
mezőgazdasági mintaprojektekre. c) mentori feladatok ellátása
d) képzési lista elkészítése, folyamatos frissítése, esetlegesen a képzőkkel történő
együttműködési megállapodások megkötése
e) a képzési igényeket és a rendelkezésre álló forrásokat figyelembe véve az egyének bevonásának és a képzések indításának ütemezése
f) a képzések megvalósulásának – helyszíni és dokumentum alapú – ellenőrzése,
g) a megvalósítás folyamatába épített szakmai értékelés, részjelentések/beszámolók elkészítése és megküldése a projektvezető felé

Újra Tanulok Blog