Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 program bemutatása

Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1
Az Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 célja az alacsony iskolai végzettségű, illetve szakképzetlen felnőttek számára lehetővé tenni, hogy képzésben vegyenek részt, és ezáltal javuljon a munkaerő- piaci helyzetük. Kutatások szolgáltattak tényeket arra vonatkozóan, hogy a felnőttek egy jelentős csoportja az iskolai rendszerű képzést korán, befejezett iskolai végzettség nélkül vagy az alapkompetenciák súlyos hiányával hagyja el, és ezek az iskolai kudarcok a felnőtt korba lépve meggátolják, hogy a hiányzó ismereteket pótolják, illetve a munkavállaláshoz szükséges kompetenciáikat fejlesszék. 

Fiatal korban természetes létforma a tanulás, a felnőttek körében azonban ez még ma – az egész életen át tartó tanulás, a tanuló társadalom ideájának terjedése, a felnőttkori tanulás szükségességének egyre nyilvánvalóbbá válása ellenére – sem vált általánossá. Paradoxon, hogy azok a kevésbé képzett emberek, akiknek jelentős kompetencia-hiányuk, hátrányuk van, tehát alapvető társadalmi érdek lenne tudásuk gyarapítása, nem szívesen ülnek be ismét az iskolapadba, de a tanulás más, kevésbé szervezett formájában való részvételük is messze elmarad a tanultabbakétól. Számukra a tanulás kevés kézzelfogható eredményt hoz, a munkaerő- piaci helyzetük javulása ritkán jelenik meg magasabb fizetésben, jobb munkában. 

Az Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 program célja, hogy azok a felnőttek is kapjanak lehetőséget kompetenciáik fejlesztésére, akiket a hagyományos képzési programok nem, vagy csak nagyon korlátozottan érnek el, részben a motiváció hiánya, részben a sajátos képzési szükségletek miatt, de akiknek a foglalkoztathatóságuk javulásához fontos társadalmi érdek fűződik. Számukra az iskolarendszeren kívüli képzés adhatja meg leginkább a fejlődés, a szakmaszerzés lehetőségét. 

Az Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 lehetőséget kínál arra, hogy felzárkózzanak és megszerezzék a szakképzésben való részvétel feltételét jelentő alapfokú végzettséget, iskolai végzettségtől függetlenül pótolják hiányzó kompetenciáikat, valamint arra, hogy a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, egy konkrét munkatevékenység végzéséhez szükséges szakmai ismereteket, szakképzettséget szerezzenek, és ezáltal javuljon a foglalkoztathatóságuk. A képzési programokban való részvétel támogatása hozzájárulhat a társadalmi-gazdasági változások miatt munkahely- és/vagy szakmaváltásra kényszerülő felnőttek foglakoztathatóságának javításához is.

Az Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 program célja olyan szakképzettséggel rendelkező munkavállalók képzése is, akiknek a szakképzettsége elavulttá vált vagy alapul szolgál olyan egyéb új képesség, végzettség megszerzésére, amely valós munkaerő-piaci igényekre épül.

Újra Tanulok Blog