2012. március 13., kedd

Ajánlattételi Felhívás - TÁMOP 2.1.6. "Újra tanulok"

Ajánlattételi Felhívás - TÁMOP 2.1.6. "Újra tanulok"
Ajánlattételi Felhívás
TÁMOP 2.1.6. "Újra tanulok"
A TÁMOP 2.1.6. "Újra tanulok" kiemelt projekt megvalósítására létrejött konzorcium Ajánlattételi Felhívása a TÁMOP 2.1.6. "Újra tanulok" kiemelt projekt keretében a 2012. március 1. és 2013. december 31. közötti időszakban indítani tervezett, a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó képzések jegyzékének összeállításához.
A TÁMOP 2.1.6. „Újra tanulok” kiemelt projekt – továbbiakban kiemelt projekt - célja az alacsony iskolai végzettségű, illetve szakképzetlen felnőttek számára lehetővé tenni, hogy képzésben vegyenek részt, így javuljon a munkaerő-piaci helyzetük. A program célja továbbá olyan felnőttek képzése, akiknek a szakképzettsége elavulttá vált vagy alapul szolgál olyan egyéb új képesség, végzettség megszerzésére, amely valós munkaerő-piaci igényekre épül. A program lehetőséget kínál arra, hogy felzárkózzanak és iskolai végzettségtől függetlenül pótolják hiányzó kompetenciáikat, valamint arra, hogy a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, egy konkrét munkatevékenység végzéséhez szükséges szakmai ismereteket, szakképzettséget szerezzenek.
 
A kiemelt projekt megvalósítója a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, és a megyei/fővárosi kormányhivatalok által alkotott konzorcium,  továbbiakban konzorcium.
 
A képzésekhez nyújtható támogatásokról a TÁMOP 2.1.6. „Újra tanulok” c. projekt támogatási szerződése rendelkezik. A további feltételeket a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzet kezelésére nyújtható támogatásról szóló, többször módosított 6/1996. (VII.16.) MüM. rendelet (R.) tartalmazza. A képzési programokra, képző intézményekre vonatkozó előírások a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényen (Fktv.), valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. évi törvényen (Szktv.), és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényen alapulnak.
   
Az ajánlattételi felhívás teljes anyaga:
 
Az elfogadott képzések jegyzéke (Frissült: 2011. március 2.)
 
 
Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat