2012. március 2., péntek

Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 pályázatok benyújtása

Az Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

Az Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
Felhívjuk a projektgazda figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 projekt adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok jelen útmutató F8. pontjában megadott formátumban történő CD/DVD-re másolását jelenti. Az egyes mellékleteket külön-külön dokumentumként kell az adathordozóra rögzíteni.

Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 pályázati mellékletek

Figyelem, valamennyi melléklet elektronikus formában (doc, docx, xls, xlsx, pdf, tiff, tif, jpg, png, bmp, dwf, dwg, dwx) nyújtandó be! A más szervek által kiállított, aláírt nyilatkozatokat szkennelést követően, legalább fekete-fehér, olvasható, dátumot és aláírást tartalmazó dokumentumként elektronikus formában szükséges benyújtani, az eredeti példányt a pályázónál meg kell őrizni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden aláírt dokumentumot szkennelve kell benyújtani!
A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Az adatlaphoz tartozó nyilatkozatot papír alapon és aláírva kell benyújtani.
Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 projekt javaslat

A projekt javaslatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az
útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható,
írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen (lásd Fogalomjegyzék) aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként a következő címre kell beküldeni:

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-2.1.6-12/1
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben az Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Tervezési Felhívás kódszámát (TÁMOP-2.1.6-12/1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
Az Újra Tanulok pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mail címen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon kapható.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra
ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés közreműködő szervezethez való érkezését
követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A projekt javaslat benyújtása 2012. február 02-tól 2012. március 02-ig lehetséges.

Forrás:  http://www.nfu.hu

Blogszerkesztő: Újra Tanulok Blog